Belilah Novel Aku!!!!

Monday, July 2, 2012

Cinta Itu Buta, Tapi...Kata orang, cinta itu buta.

Aku tidak tahu origin frasa ayat 'cinta itu buta', siapa yang mencipta ayat tersebut.

Kenapa 'cinta itu buta'? Kerana cinta tidak bermata. Kerana cinta tidak mengenal umur, usia, bangsa dan lain-lain lagi.

Kenapa cinta itu buta? Kerana cinta datang dari hati, bukan dari minda.

Cinta adalah urusan hati, dan bukan akal. Sebab itulah perkara yang dilakukan oleh orang yang bercinta tidak mampu dikawal oleh akal. dan kadang kala tidak boleh diterima oleh akal yang normal. Hati membutakan dan mentulikan akal. Sebab itu kemungkinan munculnya frasa ‘cinta itu buta.’ 

Tapi, jika 'Cinta itu buta'...

Macam mana pula muncul frasa 'Cinta pandang pertama'?

Kalau sudah buta, macam mana pula ingin memandang?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...